„Harfa Boża” i duchowe skarby

„Przy harfie podam swą zagadkę” (Psalm 49:4)

SŁOWA PSALMU 49:4 stały się mottem pięknej książki zatytułowanej Harfa Boża. Została wydana po angielsku w listopadzie 1921 r. przez Świadków Jehowy (znanych wtedy jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego). Początkowy nakład wynosił 150.000 egzemplarzy. Niczym nieustraszeni poszukiwacze prawdy, ci Badacze odkryli i opublikowali cenne skarby ze Słowa Bożego (Prz. 2:4, 5).

Pół roku po wersji angielskiej ukazało się wydanie polskie (w maju 1922), sygnowane bardzo wczesnym nakładem 290.000. Pierwsze polskie egzemplarze wydrukowano i oprawiono najwyraźniej w uruchomionej już w tym czasie, własnej drukarni w Nowym Jorku. Natomiast część tego pierwszego nakładu, słabszej jakości i w miękkiej oprawie, wydano też w Warszawie, w komercyjnej drukarni.

Skany kilku polskich wydań można przeglądać w zbiorach Biblioteki Narodowej
Trafny tytuł

Tytuł Harfa Boża okazał się bardzo trafny, podobnie układ książki. Głębokie myśli Boże przedstawiono w kolejnych rozdziałach w prosty i ujmujący sposób jako zestaw dziesięciu strun harfy. Celem tego było wykazanie „wspaniałej i doskonałej harmonii różnych nauk Pisma Świętego” niczym „przyjemnej melodii” prawdy ze Słowa Bożego.

W roku 1928 opublikowano wersję zrewidowaną, m. in. dopasowano okładkę do całej serii wtedy wydawanych podręczników, ale struny Harfy Bożej i melodia prawdy pozostały te same. W 1940 roku podręcznik osiągnął w końcu nakład ponad 5.800.000 egzemplarzy w 36 językach. Był to nadzwyczajny sukces wydawniczy.

W książce zamieszczono 11 pięknych rycin. Niektóre z nich (np. Dawid z harfą czy Jezus pukający do drzwi) wykonano w oparciu o kolorowe przezrocza z Fotodramy Stworzenia (była to audio-wizualna prezentacja przygotowana przez Badaczy Pisma Świętego, przedstawiana w kinach i teatrach całego świata w roku 1914). „Harfa Boża” nawiązywała do „Fotodramy”, w zwięzły sposób przedstawiając jej główną myśl: Jehowa, Bóg Biblii, ma wspaniałe zamierzenie co do Ziemi i konsekwentnie je realizuje.

W pierwszym rozdziale napisano: „Owe dziesięć strun harfy, trafnie reprezentuje dziesięć zasadniczych doktryn, czyli prawdziwych nauk” Pisma Świętego. I tak w 10 rozdziałach tej 382-stronicowej książki objaśniono te bezcenne prawdy na podstawie Biblii.

O jakie zasadnicze doktryny biblijne chodzi? O jakie zamierzenie co do Ziemi?

Poznaj 10 strun harfy Bożej:
 1. STWORZENIE. Jehowa Bóg stworzył Ziemię i na niej doskonałych ludzi, Adama i Ewę, mając niezmienne zamierzenie, aby ziemia stała się wiecznie zamieszkanym rajem (Izajasza 45:18).
  Izajasza 45:18
  [ Jehowa ] ukształtował ziemię, jej Twórca, który ją utwierdził, który nie stworzył jej bez żadnego celu, ale ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana.
 2. OKAZANIE SPRAWIEDLIWOŚCI. Na skutek nieposłuszeństwa i buntu wymierzono ludziom sprawiedliwą karę, którą jest śmierć (a nie wieczne męki).
  Adam i Ewa
 3. OBIETNICA ABRAHAMOWA. Jehowa pamięta o obietnicy dotyczącej uratowania dzieci Adama i zawarł przymierze z Abrahamem co do jego Potomka i błogosławienia całej ludzkości.
 4. NARODZENIE JEZUSA. Zgodnie z przysięgą daną Abrahamowi narodził się Jezus, jako doskonały człowiek, bezgrzeszny Syn Jehowy, obiecany Potomek (Galatów 3:16).
  Galatów 3:16
  Obietnice złożono Abrahamowi i jego potomstwu (...) mając na myśli jednego, którym jest Chrystus.
 5. OKUP. Jezus dochował Bogu całkowitego posłuszeństwa; jego śmierć stanowi wartość Okupu — jako cenę uwolnienia dzieci Adama z niewoli grzechu.
 6. ZMARTWYCHWSTANIE. Jehowa wskrzesił swego Mesjasza z grobu; Jezus wstąpił na wysokość, dając wszystkim ludziom gwarancję sposobności otrzymania życia wiecznego.
 7. OBJAWIONA TAJEMNICA. Została objawiona Boża tajemnica dotycząca powołania „zboru świętych”, czyli namaszczonych Chrześcijan — do życia w niebie.
 8. OBECNOŚĆ PANA. Nasz Pan zgodnie z licznymi proroctwami został Królem i żyjemy w okresie jego niewidzialnej obecności (Mateusza 24:3, 37, z greckiego parousia).
 9. UWIELBIENIE. Wkrótce nastąpi uwielbienie zboru Chrystusowego, składającego się z Jezusa Chrystusa jako Głowy oraz 144 000 członków Jego ciała (Kolosan 1:18).
 10. PRZYWRÓCENIE, CZYLI RESTYTUCJA. Nastąpi „przywracanie wszystkiego”, czyli przywrócenie czystego wielbienia i tego wszystkiego, co utracił Adam. Cała ziemia stanie się rajem ku chwale Boga (Dzieje Apostolskie 3:21).
  Dzieje Apostolskie 3:21
  [ Jezus ] musi czekać w niebie do czasu, gdy rozpocznie się przywracanie wszystkiego, co Bóg zapowiadał dawno temu przez swoich świętych proroków.

Wspaniałe zamierzenie Jehowy Boga odniesie tryumf.
Umarli wstaną, a miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą !

Melodia, która napełnia radością

Na stronie 21 czytamy: „Kto zrozumie te zasadnicze nauki i może ocenić piękno i ich harmonię (...) wtedy ta słodka muzyka napełni radością jego serce”.

Obecnie Świadkowie Jehowy, dzięki kierownictwu Chrystusa, rozgłaszają tę przyjemną melodię „dobrej nowiny o Królestwie po całej zamieszkanej ziemi”. Obyś rozpoznał tych, którzy okazują się zwycięzcami (Objawienie 15:2).

Objawienie 15:2

Ujrzałem (...) tych, którzy odnoszą zwycięstwo nad bestią i nad jej wizerunkiem, i nad liczbą jej imienia — mających harfy Boże.

Opracowanie: Pomoce Biblijne Online.  O tej stronie